De kern van onze activiteit bestaat uit de kerkdiensten die wij iedere zondag tussen 10.00 en 13.00 uur houden in de Tamar School, Fluitenbergstraat in Morgenstond/Den Haag. Centraal staat de mens te dienen en in te gaan op hun noden en behoeften.

Eenmaal per maand is er een aparte gebedsdienst voor mensen die ziek zijn en bijzondere aandacht nodig hebben. Tijdens de kerkdiensten zijn er op de zelfde tijd activiteiten voor de kinderen. Op dinsdagavond (19.00 – 21.00 uur) is er bijbelstudie.

Belangrijk voor onze gemeenschap is dat wij ook aandacht geven aan de persoonlijke noden en behoeften van onze leden en ook anderen. Zij kunnen na de kerkdiensten terecht of kunnen een afspraak maken om hun zaak te bespreken en met ons te kijken hoe we kunnen bijdragen aan een oplossing. Mensen worden ook wel financieel en in natura geholpen om de ergste nood te lenigen. Zij moeten in geval dit noodzakelijk is op ons kunnen rekenen. Daarnaast bezoeken we mensen thuis om de tijd te hebben om over de persoonlijke zaken samen bij te praten. Ongeveer een keer per jaar wordt ieder bezocht, indien nodig is de frequentie hoger.

Zaterdagmiddag is er een kinderactiviteit met gevarieerde activiteiten (spel, creatief en educatief)

Zaterdagavond komt ons kerkkoor bijeen en heeft zij haar repetities.

Zaterdag gaan we ook regelmatig (afhankelijk van het weer) met een groep mensen het gesprek op straat met anderen aan over zaken die ons en hen bewegen.

Om de twee weken op vrijdag zijn er vrouwenbijeenkomsten en soms ook zondag na de kerkdienst en ongeveer een keer per maand is er op zondag een mannenbijeenkomst. Bedoeling is dat vrouwen of mannen met elkaar in gesprek gaan over de onderwerpen die hen als vrouw of man bezig houden.

Tot slot zijn worden er door het jaar heen nog een aantal bijzondere activiteiten georganiseerd door ons:

Viering Internationale vrouwendag, dit jaar op 8 maart, met gastsprekers rond het thema “De rol van vrouwen in de samenleving, vrijheid & participatie”.

Paasviering, speciale dienst ingericht rond de viering van het Paasfeest. Pinksterviering, speciale dienst rond de viering van Pinsteren.

Buitendag met sport en spel voor alle leeftijden, afgesloten met een grote barbecue.

Kinderactiviteit(en) , minstens een keer per jaar organiseren wij op de zaterdag een leuke activiteit buiten voor de kinderen. Dit is als bijzondere activiteit van de vaste zaterdagbijeenkomsten voor kinderen, maar dan met een aantal extra dingen en activiteiten.

Kerst, eigenlijk vanzelfsprekend dat we rond de kerst veel extra aandacht hebben voor het hele kerstgebeuren, vaak ook met speciale muziek, toneel, zang, etc.

Enkele keren per jaar organiseren we informatieve bijeenkomsten over een belangrijk thema, zoals gezondheid, opvoeding en